Estaria be fer comparatives de preus de vols i costos de viatges de distancies semblants a les que tenim entre Barcelona, Madrid, etc.